آموزش علوم تجربی

نگاهی تازه به علوم و آموزش آن

آموزش ضرب با کمک انگشتان دست به دانش آموزان

آموزش ضرب با کمک انگشتان دست به دانش آموزان

  

برای آموزش این ضرب ها که باید دو عامل آن یکی از عددهای 6،7،8،9،10 باشد ، تسلط به ضرب هایی که دو عامل آن یک از عددهای ۱،۲،۳،۴ باشد ، الزامی است .

کف هر دو دست را باز کنید . هر انگشت در دستتان نشانگر یک عدد می باشد . به تصویر زیر نگاه کنید و انگشتان دستتان را مانند آن نامگذاری کنید .

 

 

من به عنوان مثال ضرب ۸ × ۷ را در نظر گرفته ام .

در اولین قدم انگشت شماره ۸ از یک دست را به انگشت شماره ۷ در دست دیگر بچسبانید . 

 

دو انگشت به هم چسبیده  و انگشتهای آزاد زیر آن را با هم جمع کنید . 

  

در تصویر زیر انگشت هایی که با هم جمع می شوند با نقطه آبی مشخص شده اند . 

 

حاصل جمع این انگشتان با هم در واقع رقم دهگان حاصل ضرب ۸ × ۷ را تشکیل می دهد . حالا به سراغ انگشتان بالا بروید

تعداد انگشتان دست راست را در تعداد انگشتان دست چپ ضرب کنید که در تصویر زیر با نقطه های قرمز و سبز مشخص شده اند .

 

 

 

حاصل ضرب این دو عدد ، رقم یکان حاصل ضرب اصلی ۸ × ۷ را تشکیل می دهد .

پس دهگان ۵ و یکان ۶ است . بنابراین حاصل ضرب این دو عدد ۵۶ است ..

نکته :

چنانچه حاصل ضرب انگشتان دو دست عددی دو رقمی باشد رقم دهگان آن را به حاصل جمع انگشتان پایین می افزاییم

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۹۰/۱۰/۰۶ساعت ۱:۳۰ قبل از ظهر  توسط مهدی رسولی کهکی  |