یک قانون جالب در هفت ضلعی

در این فلش آموزشی٬ اضلاع هفت ضلعی منتظم را به عنوان بردار درنظر گرفته و با استفاده از جمع برداری سه ضلع هفت ضلعی منتظم٬ اندازه‌ی قطر بزرگ آن را بدست آورده است. توجه داشته باشید که اضلاع هفت ضلعی منتظم...

کاربردی از اشتراک و اجتماع در تعیین مجموعه ی جواب نامعادلات

در این فلش آموزشی، کاربردی از اشتراک و اجتماع را در تعیین مجموعه ی جواب نامعادلات ارائه می کنیم...

پازل جبری

پازل جبری هدف از این فلش آموزشی حل دستگاه معادله های خطی است. در خانه های این پازل اشکالی وجود دارد که مجموع اشکال هر سطر، در سمت راست آن و مجموع اشکال هر ستون، در زیر آن نشان داده شده است. بعد از...

نماد علمی

در این فلش آموزشی نحوه ی تبدیل نمونه هایی از اعداد که با نماد علمی بیان شده اند به صورت معمولی نشان داده شده است...

معادله ی درجه یک

در این فلش آموزشی، 4 نوع معادله ی درجه ی 1 را حل کرده ایم...

معادله ی خط

در این فلش آموزشی، ابتدا یک خط را با محورهای x,yقطع داده و سپس خط را رسم می کنیم...

مساحت دوازده ضلعی منتظم

در این فلش آموزشی ،مساحت یک دوازده گوشه‌ی منتظم را با روشی جالب محاسبه می‌کنیم...

مساحت دایره

در این جا، فلشی را برای تقریب زدن مساحت دایره ملاحظه می کنید، برای این منظور بر روی علامت + مرتبا" کلیک کنید تا دایره به 30 قسمت تقسیم شود، سپس بر start و بعد از آن بر next step کلیک کنید تا مساحت...

مجموع مربعات n عدد اولیه

در این فلش آموزشی با نحوه‌‌‌ی محاسبه‌‌‌‌ی مجموع مربعات اعداد1 تا n آشنا می شوید....

مجموع زوایای داخلی مثلث

در این جا با نمایش فلشی، نشان می دهیم که مجموع زوایای داخلی هر مثلث 180 درجه است.برای این منظور بر rotate angles کلیک کنید....

مجموع n عدد اول

در این فلش آموزشی با نحوه‌ی محاسبه ی اعداد 1 تا n آشنا می شوید...

قورباغه شکارچی

در این سرگرمی، مگسی پس از مدتی پرواز روی نقطه ای از صفحه می نشیند.شما باید مختصات آن نقطه را در جاهایی که با علامت سوال مشخص شده اند وارد کنید و سپس برgo کلیک کنید.اگر مختصات آن نقطه را درست وارد...

قوانین توان

در این فلش آموزشی، قوانین توان به همراه مثال هایی جهت استفاده از آن ها آورده شده است.

قضیه فیثاغورس

در این فلش آموزشی ، اثباتی دیگر از قضیه ی فیثاغورس را می بینید...

فرمول ماهی

چندی پیش دانشمندان، رابطه ی جالبی برای یافتن ضخامت تنه ی یک ماهی به دست آوردند که تیتر روزنامه ها شد و در این فلش آموزشی مشاهده خواهید کرد. در آن، Lطول، Wوزن و Gضخامت ماهی است و با داشتن دو مقدار Lو...

شکل

هدف از این فلش آموزشی تعیین تعداد محورهای تقارن اشکال است. اگر گزینه SHAPE FACTS را که در سمت چپ صفحه قرار گرفته انتخاب کنید، با ویژگی های بیشتری از اشکال هندسی آشنا خواهید شد...

سوپرمارکت جادویی

در این سوپر مارکت شما با عصای جادویی می توانید مراحل زیر را طی کنید : مرحله اول : با استفاده از عصای جادویی می توانید تمام سیب ها را انتخاب کنید(این عدد در مخرج کسر قرار می گیرد) سپس با عصای جادویی و...

روشی برای به دست آوردن مجموع اعداد از 1 تا n

در این جا با نمایش فلشی، برای حالت خاص n=6 ، روشی برای محاسبه ی مجموع اعداد 1تا n ارائه شده است.

دستگاه دو معادله دو مجهول

در این فلش آموزشی، به سه روش، دستگاهی را حل می کنیم: 1- روش رسم 2- روش جای گذاری 3- روش حذفی که جزییات هر یک از این روش ها در این فلش آمده است.

حجم‌ها

این فلش آموزشی برای شناختن احجام هندسی و شکل گسترده آماده شده است، در صورتی ‌که اسم لاتین حجم‌های هندسی را می‌دانید با استفاده از حروف داده شده، اسم حجم موردنظر را ایجاد کنید.با انتخاب گزینهready وارد...

جمع و تفریق اعداد صحیح و اعشاری

در این فلش آموزشی، نمونه هایی از جمع و تفریق در اعداد صحیح و اعشاری بیان شده و سپس چگونگی حل آن ها نشان داده شده است...

جدول خواص اعداد

در این فلش آموزشی جدولی را مشاهده می کنید که با کلیک روی هر عدد ، صفحه ای ظاهر می شود که ویژگی های آن عدد به ترتیب زیر ذکر شده است: . composite : عدد مرکب یا prime: عدد اول · odd: عدد فرد یا...

تمرینی در جذر

در این فلش آموزشی، با حل تمرینی در مبحث جذر، کران هایی برای جذر عددی که مربع کامل نیست یافته و نمایش تقریبی آن را روی محور اعداد آورده ایم...

تعیین وزن توپ های لرزان

هدف از این فلش آموزشی حل دستگاه معادلات خطی و تعیین وزن موجوداتی است که روی ترازو قرار گرفته‌اند. بعد از حل دستگاه و یافتن وزن موجودات، با استفاده از اهرمی که در گوشه پایین، سمت چپ صفحه قرار گرفته...

بومرنگ

این فلش آموزشی برای شناخت بهتر مفاهیم اولیه هندسه مانند انواع زاویه ها آماده شده است و شما را با اصطلاحات ریاضی در زبان انگلیسی آشنا می‌کند. در این فلش با استفاده از حروفی که در صفحه می‌بینید اسم...

برابری مجموع مربعات و مجموع مکعبات

در این فلش آموزشی می بینید که مجموع مکعبات اعداد 1 تا n برابر با مربع مجموع آنهاست....

الگوریتم غربال اراتستن

با این فلش آموزشی ، طبق الگوریتم غربال اراتستن، اعداد اول از 1 تا 100 را به دست می آوریم...
Read More About الگوریتم غربال اراتستن »

فلش آموزشی جدول مختصاتی


نرم افزار بردار ساز(VCL )

نرم افزاری جهت کارکردن با بردارها است که حجم آن کم و برای یادگیری مفاهیم مثلثات و فیزیک نیز بسیار مفید است.

نرم افزار درصد

این نرم افزار شامل دو قسمت است. در قسمت بالا٬ با وارد کردن دو عدد٬ این که عدد اولی چه درصدی از عدد دومی است به دست می آید. برای به دست آوردن نتیجه بر Result کلیک کنید. در قسمت پایین٬ در سمت چپ، یک...

نرم افزار Math Practice

نرم افزار Math Practice ,نرم افزاری با حجم کم و با قابلیت تغییر زمینه ی اجرا جهت انجام چهار عمل اصلی در مجموعه ی اعداد صحیح است.

Geometry Solver

به کمک این نرم افزار، می توانید تمامی مسائل مربوط به شکل های هندسی زیر را حل نمائید: -1 دایره -2 مخروط -3 استوانه -4 مستطیل -5 مکعب مستطیل -6 مربع -7 ذوزنقه -8 مثلث -9 مثلث قائم الزاویه -10 منشور -11...